กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

 
 
 
 
     
  กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัย
 
     
  กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2
 
     
  กิจกรรมวันแม่ของน้องๆระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2
 
     
   กิจกรรมวันแม่ในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
 
     
  กิจกรรมวันแม่ในห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
   

 


Facebook โรเรียน