ตามที่ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ "ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3 R" ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุโขทัย 12 โรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นั้น โดยในวันนี้ ได้มีการส่งมอบชุด คัดแยกขยะ จำนวน 4 ชุด ให้กับโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก โดยมีครูนงคราญ ใจชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนรับมอบ  
 
 
 
 
   
     
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 


Facebook โรเรียน