วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 12 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกวางตง อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีนายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้เน้นความสำคัญสองเรื่องใหญ่ๆ คือ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท19 ในสถานศึกษาเอกชน และมาตรการการลดและคัดแยกขยะ โดยทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการ "ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R" ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยร่วมกับโรงเรียนเอกชนในระบบทั้ง 12 โรงเรียนของจังหวัดสุโขทัย

 
 
 
 
 
   
     
   
     
   

 


Facebook โรเรียน