วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้แทนครูเข้าร่วมประชุม"โครงการขับเคลื่อนกลไกลการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โรงเรียนร่วมใจสร้างความปลอกภัยทางถนน ณ โรงพยาบาลสวรรคโลก  
 
 
 
 
   
     
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 


Facebook โรเรียน