Facebook โรเรียนวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ท่านซิสเตอร์รัชนก อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก จัดสัมมนาครู ในหัวข้อ SACRED HEART SCHOOL OF LOVE โดยมีท่านซิสเตอร์มารีย์รักษ์ ไกรทองสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทำให้คณะครูได้รับความรู้ ต่างๆ อย่างมากมายครับ
 
 
  
     
 
 
 
 
     
   
 
   
         
   
         
   
 
     
   
 
   
         
 
 
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
       
 
     
   
   
     
   
   
  วีดีโอเรียนออนไลน์วันที่ 1-5 มิถุนายน  
  วิดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย1 | วิดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย2 | วิดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย3  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.1 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.2 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.4  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.5 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.6 | วีดีโอเรียนออนไลน์ มัธยม  
     
  วีดีโอเรียนออนไลน์วันที่ 25-29 พฤษภาคม  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย1 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย2 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย3  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.1 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.3 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.4 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.5  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.6 | วีดีโอเรียนออนไลน์ มัธยม  
     
  วีดีโอเรียนออนไลน์วันที่ 18-22 พฤษภาคม  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย1 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย2 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ปฐมวัย3  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.1 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.2 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.3 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.4  
  วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.5 | วีดีโอเรียนออนไลน์ ป.6 | วีดีโอเรียนออนไลน์ มัธยม