กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

 
 
 
 
     
  ไหว้ครูของน้องๆ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
 
     
  ไหว้ครู ป.1 - ป.2
 
     
  ไหว้ครู ป.5 - ป.6  
   

 


Facebook โรเรียน